รางวัลและผลงานที่ได้รับ

ผลงานระดับชาติ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง ครูผู้บริหารจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภาค 14

2. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอน) ด้านนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ  ประจำปี 2559

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอน) ด้านนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ  ประจำปี 2554

4. รางวัลครูสอนดี ระดับจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) ปี 2554

5. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับประเทศ 2554

6. ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ (สพฐ.)

7. ครูที่ปรึกษานักเรียนแข่งขันศักยภาพระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (สพฐ.)

8. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทครู/อาจารย์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (2552)  PDF

9. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551

10. ครูคุณภาพ สายผู้สอน จากหนังสือพิมพ์แกนกลางรางวัล “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551

11. ครูที่ปรึกษานักเรียนแข่งขันศักยภาพระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551 (สพฐ.)

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ