หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Scratch 3

หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Scratch 3

1. ที่ใช้เปลี่ยนภาษาของโปรแกรม Scratch  และเมนูต่าง ๆ

2. กลุ่มแถบเครื่องมือสคริปต์

3. พื้นที่แสดงรายการตัวละคร และเวที

4. เครื่องมือที่ใช้ในการประทับตราตัวละคร

5. แสดงข้อมูลของตัวละครที่เลือก

6. เริ่มและหยุดการทำงาน

7. การแสดงผล

หน้าต่างเครื่องมือการทำงาน

 กลุ่มแถบเครื่องมือ Code

 กลุ่มแถบเครื่องมือ Costumes

 กลุ่มแถบเครื่องมือ Sound

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ