รวมสุดยอด 5 Infographic เพื่อสร้างแหล่งเรียน

1. piktochart.com

https://piktochart.com

 

2. infogram.com

https://infogram.com

3. venngage

https://venngage.com

4. powtoon

 

https://www.powtoon.com

 

5. canva.com

https://www.canva.com

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ