รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

Link ที่มา http://esan67.sillapa.net/sm-nma/result/local/sm-nma_group-5_comp-126.htm

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!