เคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7765 แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สังกัด สพฐ.

 

 

 

ที่มา : ศธ 04009/ว 7765

 

Comments

comments

error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ