แนะนำ: หนังสือ Intelligent economy ที่น่าอ่าน

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSKIELTS british council IELTS IDPH

ในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • คอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเรา การคํานวณของคอมพิวเตอร์
 • การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
 • ภาษาคอมพิวเตอร์มีแค่ 0 กับ 1 ?
 • คอมพิวเตอร์ควอนตัม AI คืออะไร?
 • การสอน AI
 • อัลกอริทึมที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
 • การเรียนรู้เชิงลึก
 • เมืองอัจฉริยะ
 • รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
 • AI กับภาษา
 • AI กับงานสร้างสรรค์
 • ข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ที่สำคัญในหนังสือยังมีเทคโนโลยี ของ AR ด้วยนะครับทำให้หนังสือมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ

Download หนังสือ Intelligent economy 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ