ร่วมเป็นเกียรติในการประดับยศเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประดับยศเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนด่านขุนทด

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารจงพึงระลึกไว้เสมอว่า ณ เวลานี้

“เราคือ…ทหาร และเป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลสำรองของกองทัพ ที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตจึงขอให้…นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย มุ่งมั่นและฝึกฝนตนให้พร้อมอยู่ในที่ตั้งเสมอ”

ครับ

แหล่งอ้างอิง

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ