สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ชื่อเรื่อง : โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

ผู้เสนอโครงงาน นายธนะสิน สนขุนทด

นางสาวนิศารัตน์ คนเพียร

นางสาวศุภาพิชญ์ ธนรุจไพศาล

วิชา : โครงงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา : ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

     โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปชื่อ Microsoft Power Point ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และได้นำเสนอผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Power Point ทำให้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และอีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน

 

ผลงาน

 

การนำเสนอผลงาน

 

 

เอกสาร

 

 

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ