111

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนด้วย DLIT

…กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยความสำคัญ 3 ประการ คือ …จะใช้เทคโนโลยีอย่างไรในการสอน? …สอนเนื้อหาอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย? …และจะสอนอย่างไร? ให้ “ผู้เรียนได้รับความรู้” มากที่สุด ในการเรียนด้วยตนเอง

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ