fbpx

การนำเอาภาพจาก iPad ขึ้นหน้าจอโปรเจ็คเตอร์

การใช้ iPad สอนในห้องเรียนในปัจจุบันมีความลำบากอยู่เล็กน้อยก็คือการนำเอาภาพจาก iPad ขึ้นหน้าจอโปรเจ็คเตอร์

Read more

ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ที่ผู้เรียนควรมี

ทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของโลกยุคใหม่ที่ผู้เรียนควรมี คือ..

Read more
error: Content is protected !!