111

ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์สื่อฯ

วันที่ 31 พ.ค. 2560 ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมทางด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดปีการศึกษา 2560

Read more

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

จงเป็นจอมโจรผู้กระหายวิชา

จงเป็นจอมโจรผู้กระหายวิชา นามของข้า คือ จอมโจร “KID” คุณลักษณะ 3 ประการ อันโดดเด่นของศตวรรษ ใหม่นี้ที่ควรต้องมี

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในการประดับยศเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประดับยศเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนด่านขุนทด

Read more

ประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ DLIT

การประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ และบรรณาธิการเครื่องมือสำหรับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินโครงการ DLIT ปี 2560″

Read more

ผลการขยายผลของครู Kanlaya Wongwan

ผลงานจากการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี กับคณะครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศน์ จากสพป.เชียงใหม่เขต 2 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 2560

Read more

ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมตรียมความพร้อมไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ การเรียนในระดับปริญญาเอกการใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ