fbpx

แนวทางการจัดทำ แผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการจัดทำ แผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา : การประชุมทางไกล “ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565” เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการสู่การขับเคลื่อน วันที่ 2 มีนาคม 2565

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!