การเขียนโปรแกรมบนกระดาษกราฟ

กิจกรรมนี้จะจำลองสถานการณ์เพื่อเลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนลองเขียนภาพไปบนกระดาษ ตามโปรแกรมคำสั่งที่ผู้สอนบอกให้ปฏิบัติ

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยกระดาษกราฟ

ในการเขียนโปรแกรมทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมก่อน ด้วยคำศัพท์ 2 คำ คือ Algorithm และ Program ดังนี้ Algorithm Algorithm อ่านว่า อัล-กอ-ริ-ทึม คือรายการ ลำดับขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้จนจบงาน           Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ