สรุปการประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน

1. ดูแลระบบ 2. ผู้มีสิทธิใช้งาน เช่น ครู นักเรียน 3. ผู้ดูแลระบบ รร. อัตตรา 1 ต่อ 50 4. ทำการสร้างห้องเรียน ตารางเรียนในระบบ ผู้ดูและระบบ การลงทะเบียน http://teacher.deep.go.th/

Read more

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขต เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

Read more

คำจำกัดความ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน ww.deep.go.th

DEEP เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนไทยทุกคนนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption

Read more

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ