เมื่อครูแก่ๆ หัดเล่นเกม ROV

เพราะสิ่งรอบๆ ตัวเราเปลี่ยนไปทุกวันโดยที่เราไม่ทันได้คิดว่าสิ่งที่เรารู้แล้วคิดว่าดีแล้วในสมัยก่อนมันดี แต่…กับคนยุคใหม่เขาไม่ทำแบบเราแล้วครับ

Read more

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

Read more

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

Read more

ผลงานการพัฒนา เด็กชายศุภกิจ ล้วนดี

เด็กชายศุภกิจ ล้วนดี ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนด่านขุนทด ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ตั้งแต่อยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ