fbpx

ตอนที่ 11 การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export) ในโปรแกรม Camtasia Studio 9

การนำส่งไฟล์ในCamtasia Studio 9 เป็นขั้นตอนการนำไฟล์วิดีโอที่ได้ไปใช้งาน โดยผู้จัดทำสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานตามต้องการได้

Read more

ตอนที่ 10 การบันทึกไฟล์ (Save) ในโปรแกรม Camtasia Studio 9

การบันทึกไฟล์ในโปรแกรม Camtasia Studio 9 จะใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกงานที่ทำอยู่ เพื่อเก็บไว้ หรือนำกลับมาแก้ไข

Read more

ตอนที่ 9 การปรับแต่งเสียง (Audio)

การปรับแต่งเสียง Audio เพราะ เสียงเป็นส่วนประกอบสำคัญของวิดีโอ บางครั้งเสียงที่บันทึกจะมีเสียงที่หนักและเบาต่างกัน การปรับแต่งเสียงจึงมีส่วนสำคัญ

Read more

ตอนที่ 6 การใส่ Transition ในโปรแกรม Camtasia Studio 9

การใส่ Transition ในโปรแกรม Camtasia Studio 9 นั้น เครื่องมือ Transition จะใช้สำหรับการเปลี่ยนฉาก หรือคลิปของช่วงต่อของคลิป สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

Read more

ตอนที่ 5 การใส่คำบรรยายภาพ (Callout) ในโปรแกรม Camtasia Studio

การใส่คำบรรยายภาพ Callout ในโปรแกรม Camtasia Studio หมายถึง คำบรรยายภาพ เราสามารถใส่ Callout เพื่อบรรยายภาพเพิ่มเติมในวิดีโอได้

Read more

ตอนที่ 3 การบันทึกหน้าจอ PowerPoint Presentation จากโปรแกรม Camtasia Studio 9

การบันทึกกิจกรรมจากหน้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในกรณีที่ต้องการอัดเสียงบรรยายเข้าไปด้วย สามารถทำได้โดยการเสียบไมโครโฟนลงไปในช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน

Read more

ตอนที่ 2 การบันทึกหน้าจอ (Capture) ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9

การบันทึกหน้าจอ (Capture) เป็นการบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ต้องการอัดเสียงบรรยายเข้าไปด้วย สามารถทำได้โดยการเสียบไมโครโฟนลงไปในช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน

Read more
error: Content is protected !!