fbpx
Digital Learning Classroom

google for education

Chrome Bookgoogle for educationสื่อการสอน

รีวิวผลการใช้งาน Chromebook ในชีวิตประจำวัน และเพื่อการทำงานในการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษาด้วย Google Work Space for Education

แชร์เรื่องนี้

รีวิวผลการใช้งาน Chromebook ในชีวิตประจำวัน และเพื่อการทำงานในการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษาด้วย Google Work Space for Education

Read More
google for educationความรู้ทั่วไปสื่อการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

แชร์เรื่องนี้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

Read More
google for educationความรู้ทั่วไปสื่อการสอน

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

แชร์เรื่องนี้

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

Read More
google for educationสื่อการสอน

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites

แชร์เรื่องนี้

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites

Read More
google for educationความรู้ทั่วไปสื่อการสอน

การสร้างคลิปวิดีโอด้วย Google Meet เพื่อการสอนย้อนหลัง

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        การสร้างคลิปวิดีโอด้วย Google Meet เพื่อการสอนย้อนหลัง        

Read More
google for educationข่าวการศึกษาความรู้ทั่วไปสื่อการสอน

ตารางการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Read More
google for educationสื่อการสอน

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Classroom : สร้างสื่อ DEEP ด้วย Google Classroom

แชร์เรื่องนี้

แชร์เรื่องนี้        การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Classroom : สร้างสื่อ DEEP ด้วย Google Classroom        

Read More
ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!