ร่วมเป็นเกียรติในการประดับยศเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประดับยศเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนด่านขุนทด

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT

  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) from อนุศร หงษ์ขุนทด การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) องค์ประกอบที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรดำเนินการตาม 7 ขั้นตอน ดังนี้

Read more

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนด้วย DLIT

…กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยความสำคัญ 3 ประการ คือ …จะใช้เทคโนโลยีอย่างไรในการสอน? …สอนเนื้อหาอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย? …และจะสอนอย่างไร? ให้ “ผู้เรียนได้รับความรู้” มากที่สุด ในการเรียนด้วยตนเอง

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ