กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกัน

ผลงานจากการกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การทำกิจกรรมร่วมกันด้วย Apps   Quiver Vision จากคณะครู จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

Read more

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอนด้วย Technology

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอนด้วย Technology สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประเด็นคำถาม ประเด็น …..ในการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน “ท่านคิดว่าท่านจะนำ “เทคโนโลยี” มาประยุกต์ใช้ กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร? **ให้ครูทุกท่านเข้ามาช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับ **ให้ครูทุกท่านเข้ามาช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับ  

Read more

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอน STEM ด้วย Technology

กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การสอน STEM ด้วย Technology ประเด็นคำถาม ในการจัดการศึกษา แบบ STEM โดยใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน “ท่านคิดว่าท่านจะนำ “เทคโนโลยี” มาประยุกต์ใช้ กับSTEM เพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของท่านให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร? **ให้ครูทุกท่านเข้ามาช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับ

Read more

ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ