fbpx

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

กระบวนการนิเทศภายในเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเองเพราะหลังจากยุควิกฤติ โควิด-19 เราจะไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมได้อีก
เพราะ…วิถีชีวิตของครูและนักเรียนเปลี่ยนไป
สิ่งรอบตัวต่างๆ…เปลี่ยนไป
กิจกรรมการเรียนรู้…เปลี่ยนไป
กิจกรรม..การทำงานวัฒนธรรมในองค์กรเปลี่ยนไป

ดังนั้น..จึงส่งผลให้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนตาม
จากอดีต…สู่ปัจจุบัน
ตั้งแต่..การเรียนรู้แบบบรรยายในชั้นเรียน
เข้าสู่…ยุคของการใช้ CAI
ต่อมา…จึงเข้าสู่ยุคของการเรียนแบบOnline learning โดยใช้เว็บไซต์หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆออนไลน์
มาจนถึงยุคที่เรียกว่า”โซเชียลมีเดีย”
รวมไปถึง…”ระบบแพลตฟอร์มดิจิตอล” ต่างๆ เช่น Google Workspace for Education Office 365 เป็นต้น
วิธีต่างๆ เหล่านี้เป็น…”การเรียนรู้ส่วนบุคคล”
จนปัจจุบันนี้…เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือที่เรียกว่า Blended Learning
ที่ถือได้ว้าเป็นการเรียนรู้แบบแบ่งรับแบ่งสู้ระหว่าง “การเรียนในห้องเรียน”
และ “การเรียนรู้แบบออนไลน์”
ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่ากำลังได้รับความสนใจมากๆ

แต่…สำหรับในอนาคตแล้วนั้น การเรียนรู้แบบ..ไฮบริด (Hybrid Learning)
เป็น..สิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ และเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากรวดเร็วโดยมี โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นนั่นเอง


วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565


จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.สพฐ.) ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ โอกาศหน้าคงได้พบกันอีกนะครับ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!