fbpx

การผสมผสานกันระหว่างความจริงกับความจริงเสมือน (Mixed Reality: MR)

การผสมผสานกันระหว่างความจริงกับความจริงเสมือน (Mixed Reality: MR)

จากอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต เราอาจคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สื่อสิ่งพิมพ์, ภาพยนตร์, เพลง. รายการโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งในวงการศึกษา แต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นและอาจกล่าวถึงได้ก็คือ ความเป็นจริง(Reality) กับความเสมือนจริง(Virtual) มันเริ่มที่จะบรรจบเข้ามาหากับโดยที่ไม่สามารถแยกมันออกจากกันได้ที่เรียกว่า Mixed Reality (MR)

Mixed Reality (MR) หมายถึง ความสัมพันธ์กันของโครงสร้างที่แบ่งออกเป็น 2 ด้านระหว่างด้านสภาพแวดล้อมจริง (Real Environment: RE) ที่หมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นจริงอยู่รอบ ๆ ตัวเราสามารถจับต้องได้ มองด้วยตาเปล่าได้ และด้านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments: VE) ที่หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์โดยออกมาในรูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการจำลองสภาพแวดล้อมให้ปรากฏเหมือนสภาพแวดล้อมในโลกจริง หรือสภาพแวดล้อมโลกในจินตนาการ

โดยส่วนใหญ่จะเป็นสภาพแวดล้อมด้านภาพและเสียง ซึ่งโปรแกรมจะถูกสร้างขึ้นและแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่มีความพิเศษทำให้ภาพที่แสดงออกมาดูเหมือนจริง โดยมีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อใช้งาน เช่น ถุงมือควบคุม (wired glove) หรือ หมวกและแว่นแบบพิเศษ ส่งผลให้เหมือนกับผู้ใช้ได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆ เช่น เกมการจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านการบิน, สงคราม, หรือเกมประเภทสร้างเมืองจำลองต่าง ๆ


จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวทั้ง 2 ด้าน ที่แสดงการเชื่อมโยงของโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนจริง (Virtuality Continuum: VC) เป็นการผสมผสานกันระหว่างความจริงกับโลกเสมือน (Mixed Reality: MR) เช่น การรายงานข่าวโทรทัศน์ที่มีผู้ยืนรายงานข่าว แล้วมีฉากหลังที่เป็นโลกเสมือนที่เรียกกว่า ความเป็นจริง(Reality)

ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments: VE) ผู้เขียนขอเรียกลักษณะการผสานรูปแบบนี้ว่า “การผสานความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมโลกเสมือน (Merge Reality in Virtual Environments: MRVE) ทำให้ผู้ดำเนินรายการได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของโลกเสมือน ซึ่งมีให้เห็นได้โดยทั่วไปในปัจจุบัน เช่น มิวสิควิดีโอ, ภาพยนตร์, หรือ ภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ

Modern Virtual News Studio After Effects Template
ที่มา: http://www.virtual-studio-set.com/affiliate-products/virtual-studio-tv-set-after-effects-template-by-bluefx/
ภาพแสดง การผสานความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมโลกเสมือน
(Merge Reality in Virtual Environments: MRVE)

 จากภาพ แสดงให้เห็นถึงการผสานกันของความเป็นจริง(Reality) กับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments: VE) ซึ่งความเป็นจริง(Reality) มีสัดส่วนที่น้อยกว่าในการผสาน ดังนั้น ความเป็นจริง(Reality) เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments: VE) แต่ความเป็นจริง(Reality)กลับมีความโดดเด่นมากที่สุดในการนำเสนอในรูปแบบนี้ โดยมีสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments: VE) เป็นเพียงฉากประกอบเท่านั้น

Modern Virtual News Studio After Effects Template
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=GhMMRyR7RnQ

   ส่วนอีกด้านตรงกันข้ามก็คือการนำเอาความเสมือนจริง(Virtual) มาผสานเข้ากับ สภาพแวดล้อมจริง (Real Environment: RE) ซึ่งผู้เขียนขอเรียกลักษณะของการผสานแบบนี้ว่า การผสานโลกเสมือนจริงเข้ากับสภาพแวดล้อมความเป็นจริง (Merge Virtual in Reality Environments: MVRE) โดยอธิบายได้ว่า เป็นการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีความเป็นจริงในสัดส่วนที่มากกว่า แล้วนำสิ่งต่างๆ จากโลกเสมือนมาผสานเข้ากับโลกของความเป็นจริง เช่น การแสดงคอนเสิร์ทตัวละครจำลองที่ชื่อ Hatsune Miku ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของ 3D และได้ถูกนำมาร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ท ด้วยการใช้เทคนิค Hologram ฉายภาพบนเวที โดยได้มีการร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงแสดงสดบนเวที ที่มีผู้ชม, เวทีคอนเสิร์ท, และนักดนตรีที่เล่นจริงๆ บนเวที มีเพียงแค่ Hatsune Miku ที่เป็น สิ่งจำลอง ทำให้ผู้ชมได้รับชม คอนเสิร์ท ที่มีความสมจริงมากที่สุด

Hatsune Miku – The chat went Medley [Live]ภาพแสดง การผสานความเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมความเป็นจริง
 (Merge Virtual in Reality Environments: MVRE)

 จากภาพ แสดงให้เห็นถึงการผสานกันของความเสมือนจริง(Virtual)กับสภาพแวดล้อมจริง (Real Environment: RE) ซึ่งความเสมือนจริง(Virtual) มีสัดส่วนที่น้อยกว่าในการผสาน ดังนั้น ความเสมือนจริง(Virtual)เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments: VE) แต่ความเสมือนจริง(Virtual) กลับมีความโดดเด่นมากที่สุดในการนำเสนอในรูปแบบนี้ โดยมีสสภาพแวดล้อมจริง (Real Environment: RE) เป็นเพียงฉากประกอบเท่านั้น

Hatsune Miku: “Sharing the World” – David Letterman
ที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=qA5pIpdQEr0#t=99

 สรุปได้ว่าจาก 2 สภาพแวดล้อมดังที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง มีความเหมือนกัน แต่มีัความแตกต่างกันตรงที่การจัดสภาพแวดล้อม ซึ่งแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการนำมาใช้ โดยสิ่งที่สำคัญคือต้องดูส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการผสานกันที่เป็นหลัก ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวิธีในการนำเสนอและแนวทางในการผสานที่แตกต่างกัน

การผสมผสานกันระหว่างความจริงกับความเสมือนจริง 
(Mixed Reality: MR)

ที่มา: https://pitcforteach.blogspot.com/2014/10/mixed-reality-mr.html

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!