fbpx
Digital Learning Classroom
Scratch

เครื่องมือสคริปต์และบล๊อกชุดคำสั่งสำหรับตัวละครของ Scratch3

แชร์เรื่องนี้

เครื่องมือสคริปต์และบล๊อกชุดคำสั่งสำหรับตัวละครของ Scratch3

สคริปต์คือชุดคำสั่งสำหรับตัวละคร หรือเวทีเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้  

บล็อกเคลื่อนไหว (Motion)    

กลุ่มบล็อก Motion ประกอบด้วย คำสั่งบล็อกที่ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ให้กับตัวละคร เช่น เคลื่อนที่ไปข้างหน้า สั่งตัวละครให้หมุนไปที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนเวที เป็นต้น

บล็อกรูปลักษณ์ (Looks)  

กลุ่มบล็อกรูปลักษณ์ ใช้สำหรับการเขียนสคริปต์ เพื่อสั่งให้ตัวละคร หรือเวทีแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การสั่งตัวละครพูด การเปลี่ยนชุดตัวละคร การเปลี่ยนสีตัวละคร การเปลี่ยนขนาดตัวละคร รวมไปถึงการเปลี่ยนพื้นหลัง   

บล็อกเสียง (Sound)

กลุ่มบล็อกเสียง (Sound)เป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่าง ๆ ของตัวละคร ซึ่งอาจเป็นแหล่งเสียงจากไฟล์ที่มีอยู่ หรือไฟล์เสียงที่บันทึกโดยเครื่องมือบันทึกเสียง (Sound Recorder) ซึ่งอยู่ในโปรแกรม Scratch ไฟล์เสียงจะมีนามสกุล .wav หรือ .mp3 ดังนี้

บล็อกเหตุการณ์ (Event)

บล็อกเหตุการณ์ (Event) เป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำ และการหยุดทำงานของสคริปต์ด้วย บล็อกในบล็อกเหตุการณ์ (Event) มีดังนี้

บล็อกควบคุม (Control) 

บล็อกการตรวจจับ (Sensing)

บล็อกการตรวจจับ (Sensing) คือ บล็อกคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การสัมผัส เสียง ระยะเวลาต่างๆ บล็อกการตรวจจับ (Sensing) มีดังนี้

บล็อกตัวดำเนินการ (Operators)

บล็อกตัวดำเนินการ คือบล็อกคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่าง ๆ ทั้งด้านคำนวณ เปรียบเทียบ และตรรกะ สำหรับใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไข บล็อกในกลุ่ม มีดังนี้

บล็อกตัวแปร (Variables)  

บล็อกตัวแปร (Variables) คือบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ กับตัวแปร ทั้งตัวแปรเดี่ยว (variable) และรายการ (list) เมื่อเริ่มต้นจะมีเพียงแค่ปุ่มสำหรับใช้สร้างตัวแปร หรือรายการเท่านั้น หลังจากสร้างตัวแปร หรือรายการแล้ว บล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องจึงจะปรากฎให้ใช้งานได้ บล็อกในกลุ่ม มีดังนี้

ลองศึกษา ถึงเครื่องมือการทำงานต่าง ๆ ดูนะครับ ^__^

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!