fbpx

เกณฑ์การจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565 ,อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.20น.
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่อัพเดตการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 10 พ.ย. 2565 เวลา 09.45น
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่ 
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่ 
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น.
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่ 
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่ 
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่ 
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่ 
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่อัพเดต กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15.30น.
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่อัพเดตกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC), 13 พ.ย. 2565 เวลา 21.00น.
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่ 
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่ 
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่ 
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่ 
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 12.00น.
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่ 
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่ 

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่ 
ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625คลิกที่นี่
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่

ที่มา: https://sillapa.net/home/sillapa70-rule/

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!