คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยท่าน รอง ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก ประธานกรรมการนิเทศนำทีมคณะนิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว  ได้นิเทศตามเกณฑ์การตรวจสอบผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว  ณ  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ