เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีอยู่มากมายหลายสังกัดแต่สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มีปรากฏในการให้บริการ

Read more

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!! แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

Read more

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้ แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT

  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) from อนุศร หงษ์ขุนทด การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) องค์ประกอบที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรดำเนินการตาม 7 ขั้นตอน ดังนี้

Read more
error: Content is protected !!