111

บรรยายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขามสะแกแสง

เครื่องมือดิจิทัลสำหรับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning   เทคโนโลยีไม่เกี่ยวกับ “อายุ” ไม่เกี่ยวกับ “สังขาร” อยู่ที่…ใจล้วนๆ ว่าคุณจะนำมันมาใช้ จริงๆ ในชีวิต หรือเปล่า

Read more

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้ครูจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน

Read more

ประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ DLIT

การประชุมสัมมนาจัดเตรียมแผนการนิเทศ และบรรณาธิการเครื่องมือสำหรับนิเทศ ติดตามผลการดำเนินโครงการ DLIT ปี 2560″

Read more

ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ