111

ผลงานการพัฒนา เด็กชายศุภกิจ ล้วนดี

เด็กชายศุภกิจ ล้วนดี ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนด่านขุนทด ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ตั้งแต่อยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ