ระบบ “e-payment”

ในหลายๆ ประเทศต้องการเข้าสู่การเป็

“cashless society”

หรือ “สังคมไร้เงินสด”


กล่าวคือ… ระบบที่ทำให้ผู้บริโภค

สามารถจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ต้อง

พกพาเงินสด สามารถใช้จ่าย

ผ่านระบบ “e-payment”

หรือ “การชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

เหตุผลก็เพื่อรัฐบาลจะได้

“ลดการพิมพ์ธนบัตร”

หรือ “ผลิตเงินเหรียญ”

ออกมาซึ่งเป็นกระบวนการที่

“มีต้นทุนสูง”

…ขณะเดียวกัน

ก็สร้าง…”ความสะดวกสบาย”

และ “ปลอดภัย”

ให้กับผู้บริโภคที่ “ไม่ต้องพกพาเงินสด”


ในบ้านเราจึงมีระบบที่เรียกว่า

” PromptPay”

ที่เปิดให้ “บริการรับ – โอนเงินระหว่างกัน”

แบบใหม่

โดย…”ไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร”

ใช้เพียงแค่… “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ”

หรือ “เลขประจำตัวประชาชน”

และล่าสุดทำให้ว่ายเข้าไปอี

…”สถาบันการเงินทุกสถาบัน

ร่วมกับ “ผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกเจ้าในไทย”

ได้เปิดให้บริการโดยความร่วมมือ

ในการใช้ “มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน”

โดยสร้าง “รูปแบบการชำระเงินผ่านระบบ QR Code”

ที่ผู้รับบริการสามารถ

เปิด… “แอปการเงินที่ใช้บริการอยู่”

แล้ว “ใส่รหัสผ่านที่กำหนด”

จากนั้นก็… “สแกน QR Code ที่ต้องการชำระเงิน”

” กรอกราคาสินค้า” ให้ตรง

และ “ยืนยันชำระเงิน”


ปัญหาเดียว…

คือ…ระบบนี้จะทำให้ผู้บริโภค

“มีความกังวลเรื่องการใช้จ่ายเกินตัว”

และ “การก่อหนี้”

ที่สำคัญที่สุดคือ

“ความไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัยของข้อมูล”

ส่งผลให้ผู้บริโภคบางกลุ่ม

ยังไม่สะดวกใจที่จะ

“พกเงินสด” และ “ไม่กลัวว่าจะถูกปล้นจี้”

เนื่องจากอุ่นใจกว่า

เพราะเงินสดอยู่กับตัวตลอดเวลา


ลองพิจารณากัน ดูครับ ^___^

ชอบกด like

รักกด Love

หากเป็นประโยชน์ก็ Shared ครับ

เพราะ ศตวรรษที่ 21 คนที่รวยท่ีสุดในโลก “คือครู”

ที่มา: http://money.sanook.com/511707/

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!