fbpx

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่านกระบวนการแบบ Stem Education

…กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสอนแบบ “STEM”โดยเฉพาะ ตัว “T คือ Technology”
____

เพราะเทคโนโลยี

จะทำให้เวลา

ในการบรรยาย

ของครูในห้องเรียน

ลดน้อยลง

โดยการ “สร้างสื่อการสอน”

ใน “รูปแบบดิจิทัล”

ไว้ล่วงหน้า

เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปเรียน

ได้ “ด้วยตนเองนอกห้องเรียน”

____

เมื่อถึงชั่วโมงการเรียน

“นักเรียนก็จะสามารถทำกิจกรรม”

ได้เลยในทันที

“ครูเพียงแค่ทบทวน”

เนื้อหาเพิ่มเติมเท่านั้น

ส่งผลให้ “เวลาสอนของครูน้อยลง”

“เวลาเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น”

นั้นเอง

___

ดังนั้น เมื่อ “ครูเดินทางเข้าสู่ยุคดิจิทัล”

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ครูดันหลงเข้ามาอยู่ใน

“ยุคของนักเรียนที่กิน นอน อยู่กับเทคโนโลยี”

ราวกับ “เป็นแขน” “เป็นขา” ของตัวเอง

ที่ขาดไม่ได้เลยจากชีวิตของพวกเขา

___

“…ครูจึงต้องปรับตัวไปหานักเรียน

เพราะนักเรียนจะไม่ปรับตัวเข้าหาครู…”

…เมื่อถึงเวลาที่ “นักเรียนไม่ต้องการครูในห้องเรียน”

ครูอย่างเราๆ ท่านๆ จะทำอย่างไร ????

…เมื่อความรู้ทุกอย่าง

อยู่ในโลกโซเชียล

อยู่ในยูทูบ ทั้งหมดแล้ว

จึงได้ฝากไว้เป็นข้อคิด กับผู้เข้ารับการอบรมครับ

____

…มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน แบบ STEM โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

…กับคณะครู จากสพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!