การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่นที่ 3

…การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีทีมงาน การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 นี้

…ดังนั้น “ครู” ควรพาตัวเองไปอยู่ในที่ๆ มีการแลกเปรียบเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่ “ครูสนใจ” อย่างสม่ำเสมอ

…การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถ “เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

…เพราะความรู้เปลี่ยนไปในทุกวินาที “นักเรียนของครู” ก็เช่นกัน “เขาจะไม่รอครู” อีกต่อไป

___

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ครูและศึกษานิเทศน์ จากโซน ภาคใต้ และจาก สพม. ทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย ของโครงการ DLIT Portable ไปสู่มือครู และ นักเรียนทุกคน ทั่วประเทศครับ

__
ขอบคุณภาพจาก ครูติ๊ก และทีมงาน DLIT ครับ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!