fbpx
Digital Learning Classroom
วิทยากรแฟ้มสะสมงาน

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

แชร์เรื่องนี้

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

สรุปใจความสำคัญได้ว่า

เมื่ออยู่ในห้องเรียน จะมีเพียงสิ่งเดียวที่ควรจะเกิดขึ้น ระหว่าง “ผู้สอน” กับ “ผู้เรียน”

สิ่งนั้นก็คือ “บรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ซึ่งกันและกัน

“ไม่มีผู้สอน”

” ไม่มีผู้เรียน”

 

…เพราะผู้สอน อาจมีความรู้ในบางเรื่องไม่เท่าผู้เรียน

…หรือสิ่งที่ผู้สอนนำมาสอนในวันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอีกต่อไป

!!! เพราะความรู้เปลี่ยนไปในทุกๆ วัน !!!!

 

 

 

…ดังนั้น ผู้สอนจึงควรฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ในวันนี้

…เปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีทักษะดังกล่าวติดตัวไปตลอดชีวิต ในการนำไปใช้เพื่อการศึกษา และค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้ชีวิต ตลอดไป

 

 

…วันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศึกษานิเทศน์ รุ่นที่ 2 จากโซนภาคกลางและเหนือ

…ในการเผยแพร่สื่อ DLIT Portable ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ทันเปิดภาคเรียนครับ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!