fbpx

ช่องทางการเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู ด้วย DEEP ในการสอนออนไลน์ ของครูชั้น ม.1-ม.6

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP เพื่อประสานงานดูแลระบบ โรงเรียนในสังกัดของท่านจำนวน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

2. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่คัดเลือกเข้าศึกษารายละเอียด แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ Deep ระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤษภาคม 2563

ช่องทางที่ 1 ที่ Link นี้ครับ www.youtube.com/obectvonline 

ช่องทางที่ 2 ที่ Link นี้ครับ www.facebook.com/obectvonline

ช่องทางที่ 3 ที่ Link นี้ครับ www.obectv.tv 

ช่องทางเข้ารับการอบรมจาก G-suite for MOE ที่นี่ครับ

ช่องทางเข้ารับการอบรมจาก Microsoft Teams ภาคการศึกษา ที่นี่ครับ

ตารางการอบรม G-suite for MOE

เข้าดูตารางการเรียนรู้ G-SUITE

Live สด ครั้งที่ 1

อังคาร 12 พ.ค.2563 เวลา 17.00 น. สื่อสารและมีส่วนร่วมกับนักเรียนด้วย
Google Classroom ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/5ep_AJKV0Hk

Live สด ครั้งที่ 2

พฤหัสบดี 14 พค 2563 เวลา 17.00 น. เจอกันกับนักเรียนผ่าน Google Meet ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/QNQHCNGeoAg

Live สด ครั้งที่ 3

อาทิตย์ 17 พค 2563 เวลา 10.00 น. แชร์สื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Google Drive ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/FrMct4NHTd8

Live สด ครั้งที่ 4

อังคาร 19 พค 2563 เวลา 17.00 น. สร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนเพื่อนักเรียนของคุณ
ด้วย Google Sites ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/Vk73t6g2ftk

Live สด ครั้งที่ 5

พฤหัสบดี 21 พค 2563 เวลา 17.00 น. ทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดเสมือนจริง
ด้วย Google Jamboard ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/ctnRixJsPdA

Live สด ครั้งที่ 6

อาทิตย์ 24 พค 2563 เวลา 10.00 น. สร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับชั้นเรียน
ด้วย Google Forms ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/f9OhrkYDbmY

Live สด ครั้งที่ 7

อังคาร 26 พค 2563 เวลา 17.00 น. แสดงความคิดเห็นในเอกสารได้ทันที และ พิมพ์
ด้วยเสียง บน Google Docs
ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/9GqjI8a4o6g

Live สด ครั้งที่ 8

พฤหัสบดี 28 พค 2563 เวลา 17.00 น. จัดเวลาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน
ด้วย Google Calendar ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/mzKFLn1papc

Live สด ครั้งที่ 9

อาทิตย์ 31 พค 2563 เวลา 10.00 น. หลักสูตรความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
Be Internet Awesome ที่ Link นี้ครับ https://youtu.be/FYsb6loIgmU

ตารางการอบรม Microsoft Teams ภาคการศึกษา

เข้าดูตารางการอบรม เรียนรู้ MICROSOFT TEAMS

เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. Live Event: Tips and Tricks in Microsoft Teams คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive1

พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. Live Event: เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat ใน Microsoft Teams คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive2

เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. Live Event: การใช้ File ใน Microsoft Teams คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive3

พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. Live Event: เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive4

เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. Live Event: การสั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive5

พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. Live Event: การวิเคราะห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive6

เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. Live Event: เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab ใน Microsoft Teams คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive7

พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. Live Event: เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams   คลิกเพื่อเข้าร่วมอบรมที่ Link นี้ครับ: https://bit.ly/EduLive8

รวมตารางอบรม DEEP ทั้งหมด (Google,Microsoft)

ที่มา: หนังสือที่ ศธ 04279/ว253 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

และ https://deep.go.th/

สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!