สรุปบทบาทนักจิตวิทยาโรงเรียนในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่

บทบาทนักจิตวิทยาโรงเรียนในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ โดยนางสาวศศกร วิชัย นาทีที่ 32.08 ถึง 1.05.50

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

ที่มา: บทบาทนักจิตวิทยาโรงเรียนในการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมทางไกล video conference “การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง”

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ