กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.6/2 ปีการศึกษา2560

การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเป็นสิ่งที่ดูแล้วนักเรียนมีความสุขที่สุดในการเรียน

เมื่อ….

“เขาสามารถเรียนรู้ด้วยความอิสระ”

“ไม่ต้องมีใครมาสั่ง”

“ไม่เข้าใจก็ถามเพื่อน”

“ไม่ได้จริงๆ ถึงเรียกครู”

…สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

และนี่คือสิ่งที่ ทุกคนปราถนาในห้องเรียนครับ

** กิจกรรมแนะนำตนเอง ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครับ

Made with Padlet

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!