ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์สื่อฯ

วันที่ 31 พ.ค. 2560 ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมทางด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดปีการศึกษา 2560

Comments

comments

error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ