ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์สื่อฯ

วันที่ 31 พ.ค. 2560 ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมทางด้าน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดปีการศึกษา 2560

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ