กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.5/3 ปีการศึกษา2560

กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.5/3 ปีการศึกษา2560

…สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่ ทุกคนปราถนาในห้องเรียนครับ

** กิจกรรมแนะนำตนเอง ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครับ

กิจกรรมแนะนำตัวเองชั้น ม.5/3
ให้นักเรียนแนะนำตนเอง โดยใส่ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ และภาพถ่ายหน้าตรงที่ชัดที่สุด คนละ 1 โพสต์

Made with Padlet

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ