กิจกรรมการศึกษาบริบทของผู้เรียน

การจัดการเรียนการสอนในวันแรกๆ “กระบวนการจัดการในห้องเรียน” สำคัญที่สุด!!

แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ “ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน”

ท่านรู้ไหมว่า???  “เขาชอบทำอะไร”  “มีวิธีการเรียนแบบไหน”   “ลักษณะการเรียนรู้เป็นอย่างไร”

ถูกต้องครับ “การศึกษาบริบทของผู้เรียน” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในลำดับแรก ที่ผู้สอนต้อง “เรียนรู้ และศึกษา”

เพื่อนำมา

“ออกแบบการจัดการเรียนการสอน”

ของตนเองต่อไปครับ

**อาทิตย์แรกของการจัดการเรียนการสอนยุ่งวุ่นวายพอสมควรครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!