แผนพัฒนาตัวเองของข้าราชการครู

ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์ม แผนพัฒนาตัวเองของข้าราชการครู (Individual Development Plan: ID Plan)

ที่มา:ร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ภาคผนวก

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!