แผนพัฒนาตัวเองของข้าราชการครู

ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์ม แผนพัฒนาตัวเองของข้าราชการครู (Individual Development Plan: ID Plan)

ที่มา:ร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ภาคผนวก

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ