เมื่อผู้เรียนเปรียบดังผลไม้

เพราะ…ผู้เรียนเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของ ผัก ผลไม้

ที่…มีความต้องการในการเจริญเติบโต

ที่…แตกต่างกัน

มีความ “ต้องการแสงแดด”

เพื่อ..การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

เพราะ…ทุเรียนใช้เวลาออกผลนานถึง 6 ปี

เพราะ…มะนาวใช้เวลาออกผลประมาณปีครึ่ง

เพราะ…ถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงอกในเวลาแค่ 4 วัน

 

ดังนั้นผู้เรียนก็เช่นกัน…

ย่อมมี…ความแตกต่างทางความคิด

ความอ่าน

รวมถึง “เวลา”

ที่จะ…ใช้ในการพัฒนาตนเองที่แตกต่างกัน

 

 

ผู้สอนต้องปรับทัศนะคติ และความคิดใหม่ทั้งหมด ว่า…ผู้เรียนไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิง และไม่มีทางที่จะสอนทุกอย่างให้…เหมือนกันได้

 

 

ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอน

ให้เหมือนสมาร์ทโฟน

ที่…ติดตั้งแอบพลิเคชั่นพื้นฐาน

เพื่อ…ให้เพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐาน

ของผู้เรียน

เช่น…แอบถ่ายภาพ เช็คเมล์ ปฏิทิน

แอบดูหนัง ฟังเพลง ทั่วไป

ส่วนที่เหลือ

ก็สุดแล้วแต่ “ผู้เรียนจะชื่นชอบ”

สนใจในเรื่องใด

ก็จะสามารถ”ติดตั้งแอบเพื่อเติ่มได้เองตามความสนใจ”

ตามความถนัดในการเรียนรู้ และใช้งาน

“ไม่ควรติดตั้ง”

แอบที่…ผู้สอนเห็นว่าดีและเป็นประโยชน์

ให้กับผู้เรียน

เพราะ… แอบนั้นอาจไม่จำเป็นสำหรับพวกเขา

จะส่งผลให้.. “สมาร์ทโฟน”

“ทำงานได้ช้าลง”

“เครื่องอืด”

“ค้นหาเแอบเพื่อมาทำงานได้ยากและช้า”

“รำคาญ แอยรกเครื่อง”

“สุดท้ายหน่วยความจำก็เต็ม”

ผู้เรียนอยากได้แอบที่ต้องการ

ก็ติดตั้งเพิ่มไม่ได้

สุดท้ายเลยพลาดโอกาสดีๆ

ในการจัดการเรียรู้ของตนเอง

ไปอย่างน่าเสียดายครับ

เพราะ…ผู้เรียนถูกเผาไฟ แล้วตีเข้าเบ้าหลอม เพื่อให้เป็นบล็อกเดียวกันหมดทั้งประเทศครับ

และนี่คือสิ่งดีๆ ที่ฟังจากคลิป

คุณโน้ต อุดม แต้พานิช ครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา:

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!