fbpx

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เมื่อ…สื่อ และเทคโนโลยีมีอยู่มากมาย ให้นักเรียนได้เลือกใช้

แล้ว….พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสื่อและเทคโนโลยีเหล่านั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษกับพวกเขา

 

…เราไม่สามารถห้ามนักเรียนใช้เทคโนโลยีพกโทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลมีเดียชนิดที่ว่าวางไม่ลง “ทั้งในโรงเรียน” หรือ “ตามสถานที่ต่างๆ” นั้นคงห้ามเขาไม่ได้

 

…ดังนั้น “หน้าที่ของครู” จึงต้องชี้ทางที่ถูกต้อง ที่ควรเลือก ที่ควรใช้ “สื่อ และเทคโนโลยี” เพื่อการเรียนรู้ และใข้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ให้เกิดความพอดี และเหมาะสมกับชีวิตของพวกเขานั้นคือ คำถามที่รอให้ครูมาตอบ เองครับ ??

 

…เพราะการ  “เรียน”    “เล่น”   “กิจกรรมต่างๆ”  ของนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งหมดแล้วในปัจจุบันนี้

 

… จึงได้ฝากความหวังกับคณะครู ผู้สอนทุกท่านไว้ว่าท่านจะใช้ “เทคโนโลยีอะไร”   “สื่อการสอนอะไร”  “กิจกรรมการเรียนการสอนอะไร” ก็แล้วแต่ครับ ตามที่ท่านถนัด

…แต่!!!!!!!!!!    ให้ท่าน……คิด หรือพิจารณาต่อไปอีกซักนิดว่า…..สิ่งที่ท่านถนัด และชอบนำไปใช้สอนในห้องเรียนนักเรียนของท่านอาจไม่ชอบ!!!     ก็เป็นได้

 

…ดังนั้นโปรดควรจำไว้ว่า

 

 “นักเรียนจะไม่เปลี่ยนตัวเองไปหาครู”   “ครูจึงต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าหานักเรียน”

 

โดยที่ครูควรคำนึงถึง  “ความพร้อม”   “ความสะดวก”   “ความสบาย”   “ความสนใจ”   ในการรับ “ความรู้”    จากครู  ด้วยอุปกรณ์ที่นักเรียน  มีอยู่กับตัวให้ได้มากที่สุด

 

…ฝากความหวังในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้กับครูทุกท่าน เพราะโอกาสในการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้และอยู่ในห้องเรียนของครูทุกท่านครับ

 

** สิ้นสุดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี กับคณะครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศน์ จากสพป.เชียงใหม่เขต 2 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 2560 ครับ

 

ที่มา

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!