แนะนำ : Python ๑๐๑ หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming

Python ๑๐๑ หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming หนังสือดีที่ต้องบอกต่อ

เนื้อหาในหนังสือประกอบไปด้วย

00 : Programming in Engineering
01 : Data Type, Variable and Expression
02 : Selection ( if-elif-else )
03 : Repetition ( while, for )
04 : String
05 : File
06.1 : List
06.2 : Nested List
06.3 : List Comprehension
07 : Tuple, Dictionary and Set
08 : Function and Recursion
09 : NumPy
10 : Class
11 : Solutions to Exercises

ได้ทำการอ่าน และศึกษาในเบื้องต้นพบว่า อ่านง่าย เข้าใจง่ายมาก ๆ ครับ แนะนำให้หามาไว้ใช้สอนนักเรียนกันครับ ดีมากๆ บอกเลย

รายนามผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับ

กิตติภพ พละการ
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล (ผู้เรียบเรียงและรวบรวมเนื้อหา)
สุกรี สินธุภิญโญ (ที่ปรึกษา)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : หนังสือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดหนังสือ Python ๑๐๑

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ