แนะนำ: หนังสือ Bioeconomy สำหรับประชาชน และสำหรับเยาวชน

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSKIELTS british council IELTS IDPH

หนังสือ Bioeconomy สำหรับประชาชน และสำหรับเยาวชนประกอบไปด้วย

 • เศรษฐกิจชีวภาพคืออะไร?
 • เศรษฐกิจชีวภาพสําคัญอย่างไร?
 • เศรษฐกิจชีวภาพดีอย่างไร?
 • เศรษฐกิจชีวภาพโดดเด่นอย่างไร?
 • เศรษฐกิจชีวภาพคือแนวโน้มโลก อนาคตอันใกล้
 • ประเทศไทยกําลังเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพ
 • เชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
 • สารเคมีจากชีวภาพ
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • เศรษฐกิจชีวภาพไทย อนาคตอันใกล้
 • เศรษฐกิจชีวภาพไทย

หนังสือมี 2 เล่มครับ สามารถโหลดได้ตาม Link นี้เลยครับ

หนังสือ Bioeconomy สำหรับประชาชน Download

หนังสือ Bioeconomy สำหรับเยาวชน Download

ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ