fbpx

กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.5/4 ปีการศึกษา2560

กิจกรรมแนะนำตนเอง ม.5/4 ปีการศึกษา2560

…สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่ ทุกคนปราถนาในห้องเรียนครับ

** กิจกรรมแนะนำตนเอง ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครับ

กิจกรรมแนะนำตัวเองชั้น ม.5/4
ให้นักเรียนแนะนำตนเอง โดยใส่ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ และภาพถ่ายหน้าตรงที่ชัดที่สุด คนละ 1 โพสต์

 

 

Made with Padlet

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!