กรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

กรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในโครงการ “ยุวชนสีขาว เยาวชนเสียงใส ห่างไกลยาเสพติด” โซน 4

ณ ตลาดเย็นศาลเจ้า อำเภอด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

สนับสนุนโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3

25 มีนาคม 2560

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ