การบริหารจัดการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

ประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมมเืองและ โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

บูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

ที่มา: การบริหารจัดการบูรณาการการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!