แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก

การอบรมพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก.โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ..การอบรมพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563).วันที่ 19 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ Facebook Live

ที่มา: presentation : แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปฏิบัติตนของผู้ประเมินภายนอก.โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ..การอบรมพัฒนาตนเองของผู้ประเมินภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!