fbpx

ตอนที่ 2 การบันทึกหน้าจอ (Capture) ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 9

การบันทึกหน้าจอ (Capture)

การบันทึกแบบเต็มหน้าจอ

เป็นการบันทึกกิจกรรมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ต้องการอัดเสียงบรรยายเข้าไปด้วย สามารถทำได้โดยการเสียบไมโครโฟนลงไปในช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คลิกปุ่ม Record the screen

2. เลือกขนาดจอภาพที่จะบันทึก

3. คลิกปุ่ม rec เพื่อเริ่มการบันทึกหน้าจอ หรือกดปุ่ม F9

4. จะปรากฏหน้าต่างนับเวลาถอยหลังเข้าสู่การบันทึกหน้าจอ

5. เริ่มการบันทึกหน้าจอ ให้ทำการเปิดโปรแกรมหรือกิจกรรมที่ต้องการอัด พร้อมกับพูดบรรยายไปพร้อมกันได้ ในระหว่างการบันทึกหน้าจอ สามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวได้โดยกดปุ่ม Pause หรือ F9 หากต้องการหยุดการบันทึกหน้าจอให้กดปุ่ม Stop หรือ F10

6. เมื่อกดปุ่ม Stop หรือ F10 เพื่อสิ้นสุดการบันทึก จะเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรมเพื่อทำการปรับแต่งวิดีโอ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!