ตอนที่ 1 เมนูและเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม Camtasia Studio 9

แนะนำโปรแกรม

โปรแกรม Camtasia Studio 9 เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอ (Capture) หรือบันทึกการทำงานของหน้าจอ บันทึกเสียงบรรยาย เพลงประกอบ หรือแม้แต่บันทึกคนถ่ายด้วยกล้องที่ติดบนหน้าจอโดยสามารถให้แสดงบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอก็ได้ เหมาะสำหรับผู้สอนที่ทำสื่อการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ง่าย

เมนูและเครื่องมือต่าง ๆ

ส่วนที่ 1 แสดงเมนูและเครื่องมือต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 ส่วนของการแสดงวิดีโอ

ส่วนที่ 3 ส่วนของ timeline

1. ส่วนแสดงเมนูและเครื่องมือต่าง ๆ

– เมนู File ใช้สำหรับ สร้าง เปิด นำเข้าไฟล์ บันทึก และออกจากโปรแกรม

– เมนู Edit ใช้สำหรับแก้ไขวิดีโอ

– เมนู Modify ใช้สำหรับเพิ่มเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างงาน

– เมนู View ใช้สำหรับ View งานในรูปแบบต่าง ๆ

– เมนู Shared ใช้สำหรับการเผยแพร่ชิ้นงาน

– เมนู Help ช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม

2. ส่วนของการแสดงวิดีโอ : แสดงวิดีโอที่เราทำ หรือแก้ไข

3. ส่วนของ timeline : แสดงช่วงเวลาของการเล่นวิดีโอและเสียง สถานะการใช้งาน effect ต่าง ๆ ที่แสดงในช่วงเวลานั้น ๆ

ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอย่าง https://www.techsmith.com/video-editor.html

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!