ตอนที่ 3 เครื่องมือการใช้งาน Loom

Workshop 3 เครื่องมือการใช้งาน Loom

1หน้าต่าง Display แสดงการทำงานของคลิปวิดีโอ

2. หน้าต่าง Send Your Video สำหรับส่ง Link video และสิทธิ์ในการเข้าถึงคลิปวิดีโอ

3. หน้าต่าง Edit Your Video สำหรับตัดต่อแก้ไขคลิปวิดีโอ

4. หน้าต่าง การลบ ทำสำเนา ดาว์นโหลด และแชร์คลิปวิดีโอ

1. Link Sharing คือ การแชร์เฉพาะบุคคล
  ที่มี 
Link เท่านั้น

2. Public คือ การแชร์แบบสาธารณะ 
   โดยทุกคนสามารถค้นหาได้

1. Settings คือ การตั้งค่าต่าง ๆ 

2. Trim คือ การตัดคลิปวิดีโอ

3. Call-to-action คือ การสร้างปุ่ม
   เพื่อเชื่อมโยงไปเว็บไซต์

4. Custom Thumbnail คือ การเพิ่มหน้าปกให้คลิปวิดีโอ

1. Download คลิปวิดีโอ

2. Duplicate คือการสำเนาคลิปวิดีโอ

3. Delete Video คือ การลบคลิปวิดีโอ

4. Shared คือ การแชร์คือคลิปวิดีโอ    ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!