ตอนที่ 4 การบันทึกคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Loom จากเครื่องคอมพิวเตอร์

Workshop 4 การบันทึกคลิปวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร์

1. Start เพื่อเริ่มใช้งาน

2. Screen+Cam คือ การบันทึกหน้าจอพร้อมกับกล้อง

3Screen Only คือ การบันทึกหน้าจออย่างเดียว

4Cam Only คือ การบันทึกด้วยกล้องเพียงอย่างเดียว

5. Full Screen คือ โหมดการบันทึกแบบเต็มหน้าจอ

6. Window คือ โหมดการบันทึกแบบเลือกเฉพาะโปรแกรม
   ที่ต้องการ

7. Custom Size คือ โหมดการบันทึกแบบเลือกเฉพาะพื้นที่

8. การเลือกใช้กล้องเพื่อการบันทึก

9. การเลือกใช้ไมโครโฟนเพื่อการบันทึก

10. แสดงสถานะของสัญญาอินเทอร์เน็ต

11. ปุ่มเริ่มการบันทึก

12. หน้าต่างแสดงภาพวิดีโอจากกล้อง

13. เครื่องมือวาดภาพ ประกอบการสอน

14. เครื่องมือลบคลิปวิดีโอ

15. ปุ่มหยุดชั่วคราว

16. ปุ่มหยุดการบันทึก

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ